Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

mindfulness en werk

Mindfulness & werk

Er speelt veel in organisaties: nieuwe manieren van werken, werkdruk, (dreigende) reorganisaties en veranderde eisen ten aanzien van werkzaamheden, productiviteit en creativiteit.

Steeds meer medewerkers, in alle lagen van de organisatie, ondervinden hier gevolgen van. De stress maakt dat mensen minder gaan functioneren in hun werk en onderlinge verhoudingen, en energie gaat verloren met inefficiënt werken en plannen, overreageren in bepaalde situaties, twijfels over eigen kunnen, piekeren en slapeloosheid.

Een ander gevolg: meer uitval door stressgerelateerde klachten en burn-out. Dit treft in toenemende mate ook jonge medewerkers.

Focus

Mindfulness richt zich op het trainen van aandacht, met als doel focus, innerlijke rust en een heldere geest. Het ontwikkelt een beter inzicht in jezelf en je eigen gedrag en functioneren, en levert een hogere emotionele intelligentie op. Dit heeft een positief effect op de cognitieve vaardigheden, de productiviteit en de onderlinge samenwerking. Stress en uitval nemen aanzienlijk af en worden soms zelfs helemaal voorkomen.

Steeds meer bedrijven, waaronder Google en Shell, zetten mindfulness in als een effectieve methode die mens en organisatie ten goede komt. 

Effecten

Mindfulness wordt al een aantal decennia met succes toegepast en de effectiviteit is door wetenschappelijk onderzoek bewezen.

Positieve resultaten:

  • Toename focus, creativiteit en productiviteit
  • Groter zelfinzicht, vitaler en zelfbewuster
  • Effectievere communicatie en conflicthantering
  • Betere onderlinge verhoudingen
  • Een groter gevoel van controle over het eigen werk en de mogelijkheden daarin
  • Vermindering van ziekteverzuim
  • Een betere balans tussen werk en leven.

Mindfulnesstraining

Je hebt niet altijd invloed op de omstandigheden, maar je hebt wel keus in hoe je ermee omgaat. In de mindfulnesstraining leer je anders om te gaan met stress, werkdruk, veranderingen in het werk, concentratie, focus en communicatie.

Incompany trainingen

De training is gebaseerd op de MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction). Bij een incompany training wordt de precieze vorm en inhoud in nauw overleg bepaald, uitgaande van wat past bij de organisatie.

Omdat de focus van de training ligt op het integreren van mindfulness in het werk, is de training verspreid over een wat langere periode van kortere bijeenkomsten. De training is een combinatie van theorie en praktische oefeningen.

Ook is er de mogelijkheid van een introductie-workshop mindfulness.

"Hilleen Brouwer heeft voor onze organisatie de afgelopen jaren twee maal een training mindfulness verzorgd. Wij ervaren dat medewerkers, die de training hebben gevolgd meer mogelijkheden hebben geleerd om afstand te nemen en de rust te bewaren. De medewerkers, die de training hebben gevolgd hebben de begeleiding van Hilleen als prettig en inspirerend ervaren. We verwachten dit jaar weer met Hilleen aan de slag te gaan."

Saskia Akkersdijk, manager HRM Innovam